Jaarverslag 2011 Coronel Instituut - CO3  grafisch ontwerpers