Jaarverslag 2011 Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid - CO3  grafisch ontwerpers