Campagne voor Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - CO3  grafisch ontwerpers