Amsterdamse Wijkaanpak uitvoeringsprogramma - CO3  grafisch ontwerpers